Er komt nogal wat kijken bij het afsluiten van een hypotheek. Een van de dingen is dat je veel documenten nodig hebt. De meeste mensen weten lang niet altijd welke documenten ze nou precies nodig hebben. Bij het afsluiten van een hypotheek heb je namelijk veel documenten nodig. Welke dat zijn dat hangt af van de situatie waar je in zit.

De fases met benodigde documenten

De periode van het afsluiten van een hypotheek kan worden opgedeeld in 4 verschillende fases. Dit zijn de volgende fases:

  1. Oriëntatiefase
  2. De fase van het hypotheekadvies
  3. De hypotheekofferte opvragen
  4. Hypotheek afsluiten

Voor iedere fase heb je verschillende documenten nodig. Hieronder lees je er meer informatie over. Let erop dat je je paspoort of ID kaart altijd nodig hebt. Vergeet deze dus nooit mee te nemen.

Algemene documenten

Of je nou in loondienst werkt, zelfstandig ondernemer bent of een flexwerker, er zijn een aantal documenten die iedereen nodig heeft. Zo dien je je vermogen inzichtelijk te maken. Dit gebeurt door een afschrift van de spaarrekening en een opgave van de beleggingen. Deze beide documenten zijn nodig in de laatste 3 fases (hypotheekadvies, hypotheekofferte en het afsluiten van de hypotheek).

Voor de woning zelf zijn ook enkele documenten nodig die iedereen bij zich moet hebben. Tijdens het hypotheekadvies en de hypotheekofferte is er een taxatierapport nodig en de getekende koopovereenkomst is nodig bij de hypotheekofferte en het afsluiten van de hypotheek.

Krijg je bij het kopen van een nieuwe woning een schenking of een lening van je ouders? Dan dient dit aangetoond te worden tijdens het afsluiten van de hypotheek.

Wanneer er sprake is van een lening dan moet er bij het hypotheekadvies en de hypotheekofferte een overeenkomst en een afschrift van het maandbedrag aangetoond worden. Staat er momenteel nog een studieschuld bij DUO uit? Dan moet je beginschuld en de huidige schuld in de laatste 3 fases worden aangetoond.

Is er tot slot sprake van een scheiding? Dan zijn de volgende zaken vereist tijdens fase 2 t/m 4: convenant, inschrijving gemeente, akte van verdeling, vonnis rechtbank en een inschrijving vonnis.

In loondienst

Ben je in loondienst en ben je bezig om een hypotheek te krijgen? Dan is het belangrijk dat je bij iedere fase je loonstrook meeneemt naar de gesprekken. Deze dient te gaan over de jaaropgaaf van de afgelopen 3 jaar. De werkgeversverklaring en het arbeidsverleden heb je nodig bij de oriëntatiefase, het hypotheekadvies en de hypotheekofferte. De arbeidsovereenkomst en je rekeningafschrift met nettosalaris heb je alleen nodig bij het afsluiten van de hypotheek in de laatste fase.

Ook heb je enkele documenten nodig over de voorzieningen van de werkgever. Daarbij gaat het om een Uniform Pensioen Overzicht, de opgave van Mijn Pensioen Overzicht en een verzekering van arbeidsongeschiktheid. Deze documenten zijn allemaal nodig in de laatste 3 fases en hoef je dus bij de oriëntatiefase niet mee te nemen. Heb je nog geen vast contract? Dan is het de bedoeling dat je ook een intentieverklaring van je werkgever meeneemt.

Documenten zelfstandig ondernemers

De documenten die nodig zijn voor zelfstandig ondernemers bij het aanvragen van een hypotheek zijn de jaarcijfers, de aangiftes van de inkomstenbelasting en de aanslagen van de afgelopen 3 jaar. Deze dienen bij ieder gesprek meegenomen te worden. Een uittreksel van de KvK is alleen nodig bij het opvragen van de offerte en het afsluiten van de hypotheek.

Documenten voor mensen met een uitkering

Heb je een uitkering en wil je een hypotheek aanvragen? Dan heb je nog een specificatie uitkering nodig en een jaaropgaaf. Deze documenten heb je bij ieder gesprek weer nodig.